JPG 41.439 KB

More info about Simon

Best results

  • German Champion K1J 2002
  • German Champion 2005
  • Vize Euro Champion 2006
  • Eurocup Winner 2006
  • German Champion 2009

portrait_simon

action_simon

Rubrik: Teamblog  Poster: Simon Strohmeieraktualisiert: 24.01.10 - 13:55

GIF 14.158 KB GIF 688 Bytes GIF 1.01 KB GIF 3.51 KB GIF 1.59 KB
JPG 30.577 KB
Homepage/Teamblog/Simon Strohmeier Memo
GIF 11.134 KB

© copyright wavesport kayaks - a division of confluence watersports & blueandwhite | impressum